Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

fredag 9.3.

10.00–11.00

Selvitys englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Selvityshenkilöt rehtori Harri Rinta-aho ja dosentti Kati Mikkola ovat selvittäneet, miten englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestäminen voitaisiin toteuttaa ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuisi. Ylioppilastutkinnon voi nykyisin suorittaa suomeksi ja ruotsiksi. Selvityshenkilöt luovuttavat esityksensä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.