Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

fredag 13.10.

9.00–11.00

Valtionavustusten hakeminen verkkoasioinnissa -info- ja keskustelutilaisuus vapaan sivistystyön toimijoille

Opetus- ja kulttuuriministeriö siirtyy sähköiseen valtionavustusten hakuun ja tarkoitus on, että jatkossa koko valtionavustusprosessi hakemuksista päätöksentekoon, maksatukseen ja käytön raportointiin toimii sähköisesti. Tästä syksystä lähtien kaikkia avustuksia voi hakea yhteisöille tarkoitetun sähköisen asiointipalvelun kautta.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto järjestää vapaan sivistystyön toimijoille yhteisen info-/keskustelutilaisuuden, jossa esitellään avustusten sähköistä hakemista ja asiointipalvelun käyttöä sekä käydään läpi kysymyksiä avustushakemuksen laatimisesta. Kysymyksiä voi mielellään lähettää etukäteen sähköpostitse osoitteella kirsi.lahde@minedu.fi.

Ilmoittautumislinkki on lähetetty erillisen sähköpostikutsun yhteydessä.

onsdag 25.10.