Hankkeet - kohteen perustietojen näyttö - Hankeikkuna

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM024:00/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.3.2017 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 13.2.2017

studier (verksamhet) flerspråkighet språklärare utbildning språkinlärning språkforskning utbildningssystem språkfostran språkundervisning språkkunskap språkval språk kunnande utbildning språkbruk undervisning

Förhållande till regeringsprogrammet

Osaaminen ja koulutus

spetsprojekt Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

åtgärder Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua

Kontaktperson
Minna Polvinen, Opetusneuvos

Mål och resultat

Ohjausryhmä toimii kielikoulutuksen selvityshenkilö, professori Riitta Pyykön tukena sekä kieltenopetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä

Sammandrag

Ohjausryhmä toimii kielikoulutuksen kehittämiseksi asetetun selvityshenkilön, professori Riitta Pyykön tukena sekä kieltenopetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä.

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Minna Polvinen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330262   förnamn.efternamn@minedu.fi