Studiestödsbeloppet

Laskin ja kynäStudiestödsbeloppet påverkas av den studerandes ålder, läroanstaltsnivå. Den studerandes inkomster beaktas också. 

Ifall den studerande är under 20 år och bor hos sina föräldrar kan föräldrarnas inkomster höja eller sänka studiepenningen.

Studiepenning

Studiepenningens grundbelopp (brutto) på olika utbildningsnivåer (euro/månad):

Studerande Andra stadiet Högskola: de första högskolestudierna har inletts före 1.8.2014 Högskola: de första högskolestudierna har inletts 1.8.2014 eller efter det
Gift eller underhållsskyldig 250,28 303,19 336,76
Självständigt boende, har fyllt 20 år 250,28 303,19 336,76
Självständigt boende 18–19 åring 250,28 C 303,19 336,76
Självständigt boende 17-åring 101,74 B 147,52 A 163,80 A
Bor hos föräldrarna, har fyllt 20 år 81,39 A 124,12 A 137,35 A
Bor hos föräldrarna, 17–19 åring 38,66 B 55,96 A 62,06 A

A = kan höjas med beaktande av föräldrarnas inkomster
B = kan höjas eller sänkas med beaktande av föräldrarnas inkomster
C = kan sänkas med beaktande av föräldrarnas inkomster

Studielån

Beloppet av statsborgen för studielån (euro/månad):

Annan än högskolestuderande, yngre än 18 år 260 (300)
Annan än högskolestuderande, har fyllt 18 år 400 (650)
Högskolestuderande 400 (650)
Person som får vuxenutbildningsstöd (studerar i hemlandet) 400 (650)
Person som studerar utomlands 700 (800)
Inom parentes beloppen fr.o.m. 1.8.2017  

 

Bostadstillägg

Från och med den 1 augusti 2017 omfattas studerande som bor utomlands på hyra och dem som studerar vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem av bostadstillägget.

En studerande som studerar utomlands är berättigad till högst 210 euro i månaden i bostadstillägg och för en person som bor i läroanstaltens elevhem är 88,87 euro per månad.

Övriga studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget.

På andra webbplatser

Med FPA:s beräkningsprogram kan du ta reda på hur mycket studiepenning, bostadstillägg och låneborgen du är berättigad till.

Beräkning av studiestöd

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330110