Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland: Program för förebyggande av hatretorik och rasism samt främjande av delaktighet i samhället

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett handlingsprogram för förebyggande av hatretorik och rasism samt främjande av samhällelig delaktighet. Handlingsprogrammet innehåller tio åtgärder som riktar sig till bl.a. utbildning av undervisningspersonal, ungdomsarbete, idrott samt dialog mellan religioner. Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde utmanas att delta i det gemensamma arbetet.