Principen om en procent till konsten byggs ut

Syftet med principen om en procent till konsten är att förbättra konstens och kulturens tillgänglighet, vilket främjar människornas välbefinnande. När man ökar utbudet av olika konst- och kulturrelaterade tjänster blir det enklare att ta dem i bruk i vård- och klientarbetet inom social- och hälsovården.
 
Vid sidan om den nuvarande procentprincipen, som närmast kopplas till byggprojekt, skapas ett nytt förfarande så att det blir smidigare att inom social- och hälsovårdssektor skaffa tjänster inom konstens och kulturens område. Principen om en procent till konsten omfattar enligt planerna utöver de visuella konsterna också de övriga konstsektorerna och kulturen på ett allmänt plan.

Målet på lång sikt är att de konst- och kulturinriktade tjänsterna blir dels en etablerad del av social- och hälsovården och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.

Den ökade satsningen på en procent till konsten är en del av regeringsprogrammets delområde Kompetens och utbildning och det spetsprojekt som gynnar tillgången på konst och kultur.

Åtgärdsprogrammet Konst och kultur ger välmående 2010-2014 finns i bakgrunden liksom verksamhetsmodellen för principen om en procent till konsten. Undervisnings- och kulturministeriet samt Centret för konstfrämjande (Taike) har understött initiativet fr.o.m. år 2011.
 
För genomförandedelen har 2 miljoner euro reserverats för treårsperioden 2016–2018.
 
Initiativet består av dels utvecklingsprojekt, dels handledda initiativ.

Organisation

Spetsprojektet verkställs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.  Representanter från deltagande ministerier, Finlands Kommunförbund, professionella inom social- och hälsovårdssektorn samt Centret för konstfrämjande (Taike) deltar i den expertgrupp som undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt för att förverkliga projektet.  

Centret för konstfrämjande (Taike) ansvarar för utvecklingsprojektens ansöknings- och finansieringsförfaranden.  Kulturpolitiska forskningscentret CUPORE har hand om utvärderingen av projektet. Tankesmedjan Demos Helsinki samarbetar med undervisnings- och kulturministeriet för att förverkliga de handledda initiativen.

På andra webbplatser

Centret för konstfrämjande: Specialbidrag för att förankra konst- och kulturservice som en del av social- och hälsovårdens verksamhet 
Ansökningstid: 29.09.2017-02.11.2017

Ytterligare information:

Petra Havu, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330185   förnamn.efternamn@minedu.fi


Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312   förnamn.efternamn@minedu.fi