Pressmeddelanden

Ny enhet för gymnasiereformen fr.o.m. den 1 juli
UKM
Pressmeddelande 28.6.2017 12.26
Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare
UKM
Pressmeddelande 28.6.2017 9.33
770 000 i stipendier till idrottare i vintergrenar
UKM
Pressmeddelande 22.6.2017 6.50
Programmet Skolan i rörelse skapar trivsel och arbetsro
UKM
Pressmeddelande 20.6.2017 13.02
Visioner om framtidens grundskola i webbverkstad
UKM
Pressmeddelande 11.5.2017 15.30
Tammerfors högskolestiftelse grundades
UKM
Pressmeddelande 20.4.2017 14.02

Nyheter

Nordiskt i London under hela 2017
UKM
Nyhet 2.11.2016 14.44
Stöd till minoritetspress
UKM
Nyhet 14.9.2016 9.19