Pressmeddelanden

Minister Terho beviljade Finlandspris
UKM
Pressmeddelande 18.10.2017 23.00
Lagen om fritt bildningsarbete ändras
UKM
Pressmeddelande 12.10.2017 14.04
Studiestödet får försörjarförhöjning
UKM
Pressmeddelande 12.10.2017 13.22
Kampanjen Jag dissar hatprat börjar 2.10.
UKM
Pressmeddelande 2.10.2017 8.12
Avgifterna för småbarnspedagogiken sjunker
UKM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.44
UKM:s budgetförslag för år 2018
UKM
Pressmeddelande 19.9.2017 11.30
Informationsspridningens statspriser för 2017 delades ut
UKM
Pressmeddelande 15.9.2017 10.00
Tusen nya barnträdgårdlärare
UKM
Pressmeddelande 5.9.2017 9.14
Finsk-estniska kulturstiftelsen får 6 miljoner euro
UKM
Pressmeddelande 31.8.2017 13.45
Nytt tekniskt samarbetsuniversitet grundas i Finland
UKM
Pressmeddelande 21.8.2017 13.35
Högskolornas studerandeurval förnyas
UKM
Pressmeddelande 17.8.2017 16.57
Snabbare utbildningsvägar för invandrare
UKM
Pressmeddelande 11.8.2017 10.56

Nyheter

Nordiskt i London under hela 2017
UKM
Nyhet 2.11.2016 14.44
Stöd till minoritetspress
UKM
Nyhet 14.9.2016 9.19