PISA-resultaten 2015

I PISA-undersökningen 2015 var naturvetenskaper i fokus. Naturvetenskaper var huvudämne senast i PISA-undersökningen 2006.

 

En ny utvärderingsrunda för huvudämnet möjliggör pålitliga och omfattande uppföljningsanalyser. Man granskar även läskunnighet och matematiska färdigheter.

De senaste resultaten visar att de finländska ungdomarnas kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena har sjunkit sedan 2006, då naturvetenskaperna senast var huvudområdet. På basis av det genomsnittliga poängtalet i naturvetenskaper är finländska ungdomar i åldern 15 år tredje bäst bland OECD-länderna. I Finland har medelvärdet när det gäller naturvetenskapliga ämnen sjunkit med 32 poäng jämfört med 2006 (563 p.). Finländska ungdomar är fortfarande bland de bästa när det gäller läskunnighet. De matematiska kunskaperna är på samma nivå som tidigare.

PISA 2015 -undersökningen i Finland gjordes i samarbete mellan Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet och Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet.

I undersökningen 2015 deltog 73 länder / områden. Resultaten offentliggjordes den 6 december 2016.

Finlands resultatt  Poäng OECD-länder Alla deltagare
Naturvetenskapliga färdigheter 531 3. 5.
Läskunnighet 526 2. 4.
Matematiska färdigheter 511 7. 13.

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330140   förnamn.efternamn@minedu.fi


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330258   förnamn.efternamn@minedu.fi

Jouni Välijärvi , Professori, PISAn kansallinen koordinaattori (Koulutuksen tutkimuslaitos  / Jyväskylän yliopisto)
050 567 7210    pisafin@jyu.fi