Nytt inom lagstiftningen

I reformen av yrkesutbildningen förnyas verksamhetslagstiftningen om utbildningshelheten så att de gällande lagarna om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning slås samman till en ny lag. Utgångspunkten är kompetensbasering och kundinriktning.

I samband med reformen av verksamhetslagstiftningen beaktas även behoven av kompetensutveckling bland arbets- och näringsförvaltningens kunder, eftersom en del av arbetskraftsutbildningen överförs till det nya systemet för yrkesutbildning.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen i juni 2017. Den nya verksamhetslagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

Ytterligare information

Anna Kankaanpää, regeringsråd 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330403   förnamn.efternamn@minedu.fi


Saara Luukkonen, regeringssekreterare 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330366   förnamn.efternamn@minedu.fi


Antti Randell, regeringsråd 
OKM, Förvaltningsenheten 0295330173   förnamn.efternamn@minedu.fi