Information om det nya gymnasiet -projektet

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM048:00/2017

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 21.8.2017 – 31.12.2018

Datum för tillsättande 21.8.2017

Typ av organ Arbetsgrupp

gymnasiet gymnasieutbildning

Mål och resultat

Lukiouudistuksen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea uudistuksen toimeenpanoa ja arvioida uudistuksessa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia.

Utgångspunkter

Hallitus päätti puolivälitarkastelussa keväällä 2017 lukiouudistuksen toteuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on lukiokoulutuksen vetovoiman lisääminen yleissivistävänä jatko-opintokelpoisuuden ja -kykyisyyden tuottavana koulutusmuotona, koulutuksen laadun ja oppimistulosten vahvistaminen sekä korkea-asteen opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen.

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Tiina Silander, projektledare 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   förnamn.efternamn@minedu.fi