Personlig tillämpning av studierna

Inom ramen för yrkesutbildningsreformen tar man i bruk en enhetlig personlig tillämpningsprocess för alla studerande. Den personliga tillämpningen innebär att man bygger upp individuella och flexibla studie- och examensvägar samt planerat stöd enligt den studerandes behov.

Den personliga tillämpningen gäller alla studeranden som avlägger en yrkesexamen, delar av en examen samt studeranden inom förberedande utbildning.

Framöver är studievägen individuell och för varje studerande gör man upp en personlig utvecklingsplan (PUK) för kunnandet där man utreder och erkänner kunnande som den studerande förvärvat tidigare, behovet av kunnande samt förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer. Samtidigt planeras nödvändiga stödåtgärder.

I utbildningen fokuserar man på att förvärva kunnande inom områden där man ännu saknar kompetens. Anordnaren av utbildning är förpliktigad att erkänna kompetens.

Öppna en större bild i ett nytt fönster (pdf)

Vanliga frågor

Vilka ärenden avtalar man om i den individuella kompetensutvecklingsplanen som utarbetas för alla studerande?

I den individuella kompetensutvecklingsplanen avtalar man om bl.a. identifierandet och erkännandet av tidigare förvärvat kunnande, vilket kunnande som ska förvärvas och hur det ska ske, yrkesprov och andra sätt att påvisa kunnandet samt vilken handledning och vilket stöd som behövs, inklusive särskilt stöd. 

Finns det någon utsatt tid för utarbetandet av den personliga utvecklingsplanen för kunnandet?

Avsikten är att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetas så tidigt som möjligt när en examen eller utbildning börjar avläggas. Någon exakt tidpunkt för när planen uppgörs har man inte föreskrivit.


I fråga om läroavtalsutbildning ska planen dock i tillämpliga delar utarbetas för sökanden redan innan utbildningen börjar, eftersom planen ska kunna fogas till läroavtalet när avtalet ska godkännas.

Se även

Ytterligare information

Seija Rasku, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330270   förnamn.efternamn@minedu.fi