Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv

Målet är att utnyttja resurserna inom vetenskap och forskning effektivare och med större genomslag samt att Finlands utbildningsexport ökar kraftigt.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

 

I samband med spetsprojektet klarläggs bl.a. högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering, arbetsfördelning och samarbete. Finansieringen av forskning, utveckling och innovation utvecklas så att den stöder effekterna och kommersialiseringen av resultaten.

De lagstiftningsmässiga hindren för utbildningsexport undanröjs och terminsavgifter införs för studerande från länder utanför EU/EES-området.

 Näin hanke etenee

Ministerien välisessä työnjaossa kärkihanke on jaettu opetus- ja kulttuuriministerin  ja elinkeinoministerin kesken.