Handledda initiativ

Syftet med de handledda initiativen är att vaska fram och testa verksamhets- och finansieringssätt för att bygga ut principen om en procent till konsten.

Aktörernas erfarenheter och det expertkunnande som projektet genererar är vägledande när initiativen väljs. Initiativen möjliggör också inkörningen av sådana verksamhets- och finansieringsmodeller som aktörerna inte förfogar över för närvarande.  

Initiativen startas upp på våren och sommaren 2017.