Grundskoleforumet skapar en vision och teser för en ny grundskola

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt Grundskoleforumet för att göra upp teser för framtidens grundskola i Finland. Grundskoleforumet består av tre grupper: Den parlamentariska gruppen, verksamhetsgruppen samt forskar- och sakkunniggruppen.

Grundskoleforumets parlamentariska grupp består av representanter för alla riksdagspartier och har som uppgift att göra upp teser och rekommendationer för den nya grundskolan.

Verksamhetsgruppen fokuserar på hur de olika aktörera förbinder sig till de gemensamma teserna och åtgärderna. Gruppens uppgift är att utforma styrningen, resurserna, det gemensamma utvecklandet och stödtjänsterna så att den parlamentariska gruppens teser kan verkställas i hela landet och att man gemensamt förbinder sig till dessa.

Forskar- och sakkunniggruppen ser till att Grundskoleforumets arbete grundar sig på försöksresultat och de senaste forskningsrönen.

Den nya grundskolan - visionen och arbetet

Grundskoleforumet samlar aktörer och samarbetsparter inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision. Som en del av forumets arbete ordnas på olika håll i Finland en omfattande verkstadsturné där man erbjuder en möjlighet att diskutera, skapa idéer och stärka engagemanget för att utveckla grundskolan. Vid sidan av verkstäderna erbjuds också möjlighet att elektroniskt diskutera och utbyta idéer.

Arbetet med Grundskoleforumet infaller under Finlands 100-årsjubileum. Den finländska grundskoland teser för framtiden publiceras i augusti 2017 i samband med skolstarten.

Evenemang

(på finska)

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan, Vasa 24.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Turku 20.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Jyväskylä 6.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Oulu 27.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Tampere 20.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Rovaniemi 14.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Joensuu 23.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Lappeenranta 19.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Seinäjoki 30.11.2016
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Kuopio 28.11.2016

Närmare information, material i anslutning till evenemangen samt ministeriets övriga evenemang hittar du i evenemangskalendern.

Följ med på Twitter

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330134   förnamn.efternamn@minedu.fi


Pauliina Kupila, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330280   förnamn.efternamn@minedu.fi