Grundskoleforumets mål och åtgärder för den nya grundskolan

 

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet verkade under jubileumsåret för Finlands självständighet och samlade aktörer och samarbetspartners inom den grundläggande undervisningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid.

Målet världens bästa och mest jämställda grundskola

Grundskoleforumet har dragit upp gemensamma riktlinjer för utbildningsanordnare, lärare, elever, tillväxtsamfundets samt ur nationell synvinkel. Riktlinjerna överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen den 16 februari 2018.

Genom Grundskoleforumets mål och åtgärder främjar man lärande, stärker barns och ungas välfärd och stärker verkställandet av läroplanen. Målet är att varje grundskola är jämställd, håller en hög kvalitet och att eleverna mår bra och är motiverade att lära sig. Kunniga lärare, rektorer och övrig personal bildar en lärandemiljö som utvecklas yrkesmässigt. Grundskolan bör utvecklas med gemensamma krafter, på lång sikt och på ett flexibelt sätt. En verksamhetskultur som satsar på gemenskap stärks på alla plan.


Grundskoleforumets riktlinjer: Den jämställda grundskolans framtid (16.2.2018)
Riktlinjer av Grundskoleforumets forskar- och sakkunniggrupp (16.2.2018, på finska)

Den nya grundskolan - visionsarbetet

Grundskoleforumet samlade aktörer inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision. Som en del av forumets arbete ordnades på olika håll i Finland en omfattande verkstadsturné som erbjud möjligheter till diskussioner, utbyte av idéer och ett starkt engagemang för att utveckla den grundläggande utbildningen. Vid sidan av verkstäderna målade man under våren 2017 upp en vision för Världens bästa grundskola i en öppen webbverkstad.

Bekanta dig med idéer och kommentarer från webbverkstaden.

Material från verkstäderna hittar du under respektive evenemang (se förteckningen nedan).

Evenemang

(på finska)

Workshop: Visioner för Den nya grundskolan, Vasa 24.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Turku 20.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Jyväskylä 6.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Oulu 27.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Tampere 20.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Rovaniemi 14.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Joensuu 23.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Lappeenranta 19.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Seinäjoki 30.11.2016
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Kuopio 28.11.2016

Närmare information, material i anslutning till evenemangen samt ministeriets övriga evenemang hittar du i evenemangskalendern.

youtube

?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen>

Ytterligare information

Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330134   förnamn.efternamn@minedu.fi


Pauliina Kupila, projektledare 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330280   förnamn.efternamn@minedu.fi