Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeiets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2018. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understödet Ansvarspersonen på UKM
Januari 2018 Idrottsakademier och träningscenter Kari Niemi-Nikkola
Februari 2018 Specialunderstöd för att utveckla kulturexporten och kulturturismen Kimmo Aulake, Anne Mattero
Februari 2018 Specialunderstöd för utveckling av och försök med regional och kommunal konst- och kulturverksamhet Kirsi Kaunisharju
Februari 2018 Internationellt samarbete och interkulturell dialog, Rysslandsprogrammet för konst och kultur, specialunderstöd Maija Lummepuro
Februari 2018 Främjande av dialogen mellan religioner Joni Hiitola
Mars 2018 Främjande av mediefostran Laura Mäkelä
Mars 2018 Specialunderstöd för utvecklings- och försöksprojekt inom kreativt arbete och produktion Kimmo Aulake
Mars 2018 Utveckling av upphovsrättssystemet Anna Vuopala
Mars 2018 Extra statsunderstöd för grundläggande konstundervisning Hanna Koskimies
Mars 2018 För registrerade religiösa samfunds verksamhet Joni Hiitola
April 2018 Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen Armi Mikkola
April 2018 Statsunderstöd för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens Mikko Cortés Téllez
April 2018 Förbättrande av tillgången till konst och kultur för barn och unga / barnkultur och grundläggande konstundervisning Iina Berden, Hanna Koskimies
Maj 2018 Finansieringsplan för grundlig renovering och för projekt för anläggning av kulturlokaler för åren 2018–2021 Tiina Eerikäinen
Maj 2018 Understöd till museer för att täcka utställningsersättningar till konstnärer Petra Havu
fortlöpande ansökan Planerings-, start- och verksamhetsunderstöd för utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt för det samarbete i EU och på det internationella planet som gäller livslångt lärande Annika Bussman, Kirsi Lähde
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd för verksamhet inom ungdomssektorn på nationell nivå och på internationell nivå Marja N. Pulkkinen
fortlöpande ansökan Utvecklingsunderstöd till kommunerna för att integrera invandare genom idrott och motion Satu Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom forskning och högskoleutbildning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för allmänna konst- och kulturfrämjande projekt Anne Mattero, Leena Laaksonen
fortlöpande ansökan Allmänna projekt inom idrott och motion olika föredragande