Ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistus

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Uudella rahoitusmallilla rahoitetaan jatkossa:

  • ammatillista peruskoulutusta,
  • ammatillista lisäkoulutusta,
  • erikoisoppilaitosten koulutusta,
  • oppisopimuskoulutusta ja
  • tutkintotavoitteista työvoimakoulutusta sekä osaa ei-tutkintotavoitteisesta työvoimakoulutuksesta.

Rahoituksessa lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa. Uusi rahoitusmalli koostuisi neljästä peruselementistä:

  • perusrahoituksesta (opiskelijavuodet),
  • suoritusrahoituksesta (tutkinnot ja tutkinnon osat),
  • vaikuttavuusrahoituksesta (mm. työllistyminen ja jatko-opinnot) ja
  • strategiarahoituksesta (mm. fuusioiden tukemiseen, kehittämishankkeisiin).

Lisäksi puretaan asiakaslähtöistä, tuloksellista ja tehokasta toimintaa rajoittavaa sääntelyä.

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2017, ja uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330308