Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta

HE 98/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Asia
Ortodoksisesta kirkosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että äänioikeusikärajaa seurakuntavaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa alennettaisiin 18 vuodesta 16 vuoteen. Kirkolliskokouksen toimikausi ehdotetaan pidennettäväksi kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Lakiin lisättäisiin säännökset, jotka koskevat toimivaltaa neuvotella ja sopia niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista, joiden tehtävänä on edustaa työnantajaa kirkon ja seurakuntien työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Lisäksi lakiin tehtäisiin tekniset muutokset, jotka johtuvat lainoppineen kirkkoneuvoksen tehtävän lakkauttamisesta.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset
Esityksen tarkoituksena on parantaa ortodoksisen kirkon hallinnon ja talouden seurantaa sekä poistaa kirkollishallituksen kokoonpanoon liittyviä esteellisyysongelmia työnantajaedustajien palkkauksesta päätettäessä. Tarkoituksena on myös edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja hallintoon.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen