Määrärahan jako

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2017

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240

Asia
Tuen myöntäminen valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja verkkojulkaisujen sekä ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää kuluvan vuoden talousarvion momentilta 29.01.50.5 (Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki) valtioneuvoston sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen (389/2008) mukaisesti Nyhetsbyrån FNB Ab:lle 400 000 euron avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen, Alma Media Kustannus Oy / Lapin Kansalle 40 000 euron avustuksen saamenkielisen uutisaineiston tuottamiseen, Svenska Presstjänst Ab:lle 40 000 euron avustuksen ruotsinkieliseen uutis- ja sisällöntuotantoon, jossa pääpaino on digitaalisella medialla sekä Karjalan kielen seura ry:lle 20 000 euron avustuksen karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen. Svenska hörselförbundet rf:n hakemus esitetään hylättäväksi. Jaettavien avustusten yhteismäärä on 500 000 euroa.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää avustuksen ruotsinkielisen uutispalvelun tuottamisen tukemiseen Nyhetsbyrån FNB Ab:lle, saamenkielisen uutismateriaalin tuottamiseen Alma Media Kustannus Oy/Lapin Kansalle, ruotsinkieliseen uutis- ja sisällöntuotantoon Svenska Presstjänst Ab:lle sekä karjalankielisen verkkojulkaisun julkaisukustannusten alentamiseen Karjalan kielen seura ry:lle sekä hylkää Svenska hörselförbundet rf:n hakemuksen

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen