Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE31/2017 vp; EV49/2017)

HE 31/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta ja lain Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen