Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 20/2017 vp; EV 34/2017 vp)

HE 20/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lukiolain muuttamisesta ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain lukiolain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018 sekä lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen