Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 26/2017 vp; EV 45/2017 vp)

HE 26/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Joni Hiitola, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330108

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirkkolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen