Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.5.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Leo Liukkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330196

Asia
Valtioneuvosto on hakumenettelyn jälkeen 18.6.2009 nimittänyt hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtisen opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 19.6.2009–31.12.2011, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Mika Tammilehto on virkavapaana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 8.12.2011 tekemällään päätöksellä nimittänyt Lehtisen opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.1.–31.1.2012, 25.1.2012 tekemällään päätöksellä ajalle 1.2.–31.3.2012 ja 29.3.2012 tekemällään päätöksellä ajalle 1.4.–31.5.2012, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Mika Tammilehto on virkavapaana. Valtioneuvosto on 31.5.2012 nimittänyt Jukka Lehtisen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.6.2012–30.11.2012 ja 22.11.2012 ajalle 1.12.2012–31.10.2017, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Mika Tammilehto on virkavapaana. Koska valtioneuvosto on 10.12.2015 tekemällään päätöksellä myöntänyt Tammilehdolle virkavapautta hänen opetusneuvoksen virastaan ajaksi 1.1.2016–31.12.2020, esitetään, että valtioneuvosto jatkaa Lehtisen opetusneuvoksen määräaikaista virkasuhdetta ajaksi 1.11.2017–31.12.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Tammilehto on virkavapaana.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen opetusneuvos, hallintotieteiden maisteri Jukka Lehtisen ajalle 1.11.2017–31.12.2020, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Mika Tammilehto on virkavapaana

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. ansioyhteenveto *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.