Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Georg Henrik Wrede, Johtaja p.+35 8295330345

Asia
Uusi nuorisolaki (1258/2016) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Uusi nuorisolaki korvasi aiemman nuorisolain vuodelta 2006. Uuden nuorisolain voimaantulo kumosi aiemman valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta. Muutoksen johdosta on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin nuorisotyön ja politiikan aluehallinnon tehtävistä ja valtakunnallisesta nuorisotyön ja –politiikan ohjelmasta. Asetuksessa säädettäisiin myös valtion nuorisoneuvoston ja arviointi- ja avustustoimikunnan tehtävistä, asettamisesta ja kokoonpanosta. Asetus sisältäisi tarkempia säännöksiä valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen ja nuorisokeskuksen hyväksymisestä valtionapukelpoiseksi sekä nuorten työpajatoiminnan valtionapukelpoisuuden hyväksymisestä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin valtionavustusten myöntämisestä edellä mainituille. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen