Arvonimet

« Tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä
Mirja Vihma, Opetusneuvos p.+35 8295330326

Asia
Suomen Akatemian hallitus on 15.12.2016 esittänyt, että akateemikon arvonimi myönnettäisiin akatemiaprofessori Eva-Mari Arolle, akatemiaprofessori Markku Kulmalalle ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluodolle.

Esitys
Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen akatemiaprofessori Eva-Mari Arolle, akatemiaprofessori Markku Kulmalalle ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluodolle

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
  1. Muistio *
  2. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio akatemiaprofessori Eva-Mari Arosta *
  3. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio akatemiaprofessori Markku Kulmalasta *
  4. Suomen Akatemian hallituksen perustelumuistio emeritusprofessori Ilkka Niiniluodosta *

*Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.