Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 27.4.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2017 13.00
Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle
OKM tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00