Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Akateemikon arvonimen myöntäminen kolmelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle
OKM tasavallan presidentin esittely 10.3.2017 11.00
Suomen Akatemian pääjohtajan viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30
Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2017 13.00