Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen
OKM tasavallan presidentin esittely 6.10.2017 11.00
Arktisen tiedeyhteistyön edistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston asetus kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 28.9.2017 13.00