Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2021
OKM valtioneuvoston yleisistunto 15.3.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.2.2018 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2018 10.00