Osaamiskeskittymät

Rahoituksella tuetaan vahvoja osaamiskeskittymiä, joiden kehittäminen ja vahvistaminen perustuu eri rahoittajatahojen ja ministeriöiden väliseen poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

 

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloituminen tukee osaltaan keskittymien vahvistamista.

Myös kaupungit ja kunnat voivat osallistua keskittymien kehittämiseen.

 

Lisätietoja

Erja Heikkinen, Tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Tiedepolitiikan ryhmä (TIR) 0295330101   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Jorma Karhu, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139   etunimi.sukunimi@minedu.fi