Nuorisotyöhön ja sen kehittämiseen liittyvät keskukset

Kimppajumppaa nurmikolla

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksien sekä jatkossa nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaa, jolla kehitetään alan palveluja ja osaamista. Ministeriö tukee myös nuorisokeskusten verkostoa.

 

Palvelu- ja kehittämiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 13 nuorisotyön eri osa-alueisiin erikoistunutta toimijaa nuorisotyön valtakunnallisiksi kehittämis- ja palvelukeskuksiksi ja sopii keskusten kanssa niiden tehtävistä ja niiden rahoituksesta.

Palvelu- ja kehittämiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisoalan yhteistyöverkoston, joka vahvistaa toimialan osaamista ja kehittämistä ja tiedonkulkua nuorisoalan yhteisöissä. Verkosto on tarkoitus purkaa vuoteen 2018 mennessä, sillä sitä ei enää tarvita uuden nuorisolain mukaisten osaamiskeskusten käynnistettyä toimintansa. Yksittäisten nykyisten palvelu- ja kehittämiskeskusten avustamisesta jatkossa päätetään erikseen.

Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset

 1. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry
 2. Avartti-säätiö
 3. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti (Oulun kaupunki
 4. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö
 5. Nuorisotyön perinnekeskus Nuoperi (Turun yliopisto)
 6. Nuori Kulttuuri-säätiö
 7. Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry)
 8. Ehkäisevän päihde- ja huumetyön palvelukeskus Preventiimi (Humanistinen ammattikorkeakoulu)
 9. Sorin Sirkus ry
 10. Suomen Nuorisokeskukset ry
 11. Ungdomsakademin ( Föreningen Luckan i Helsingfors rf)
 12. Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry
 13. Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Verke (Helsingin kaupunki)

 

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Uuden nuorisolain mukaan voidaan valtion talousarvioon ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaan. Määrärahaa ei ole vielä vuoden 2017 talousarviossa.

Nuorisoalan osaamiskeskuksista säädetään nuorisolain 19 §.  Säädöksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden.

Valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksenä on, että osaamiskeskus kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista sekä nuorisoalan asiantuntija- ja muita palveluja tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta. Lisäksi osaamiskeskuksen tulee toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia.

Valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan myös huomioon keskuksen taloudenhoito ja toiminnalliset edellytykset, valtakunnallinen merkitys nuorisoalalla, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma sekä osaamiskeskusten muodostama kokonaisuus. Valtionapukelpoisuus myönnetään määräajaksi.

Osaamiskeskukset on suunniteltu hyväksyttävän valtionapukelpoisiksi uuden nuorisolain 19 § mukaan ensimmäistä kertaa vuoden 2017 aikana. Menettelystä tullaan tiedottamaan kevään 2017 aikana. Osaamiskeskusten toiminta on suunniteltu alkavan vuoden 2018 alusta.

 

Nuorisokeskukset

Nuorisokeskuksissa järjestetään leiri- ja luontokouluja, erilaisten nuorisoryhmien ja nuorisojärjestöjen leiri- ja kurssitoimintaa, sosiaalista nuorisotyötä sekä monipuolista kansainvälistä toimintaa. Keskukset ovat toimineet myös nuorisotyön metodologisina kehittämiskeskuksina, erityisesti seikkailu- ja elämyspedagogiikan ja NUOTTA –valmennuksen saroilla. Valtaosa toiminnasta kestää useita päiviä, jolloin osallistujat yöpyvät keskuksessa.

Nuorisokeskukset ovat kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia.  Nuorisokeskukset muodostavat nuorisotyöhön erikoistuneen verkoston. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee keskuksia avustuksilla.

Nuorisokeskuksista säädetään nuorisolain 20 §:ssä. Lain mukaisesti nuorisokeskuksen pääasiallisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua toimintaa ympäri vuoden. Nuorisokeskuksen nuorisotyön on edistettävä myös nuorten kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä. Ministeriö käy nuorisokeskusten kanssa vuosittaiset tavoiteohjauskeskustelut. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

 

Suomen nuorisokeskukset (linkki) 

 1. Nuorisoleirikeskus Ahtela (Sauvo), Turku (31.12.2017 saakka)
 2. Nuorisokeskus Anjala, Kouvola
 3. Nuorisokeskus Hyvärilä, Nurmes
 4. Nuorisokeskus Vasatokka, Inari
 5. Nuorisokeskus Metsäkartano, Rautavaara
 6. Nuorisokeskus Marttinen, Virrat
 7. Nuorisokeskus Oivanki, Kuusamo
 8. Luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski
 9. Nuorisokeskus Syöte, Pudasjärvi
 10. Nuorisokeskus Villa Elba, Kokkola

 

Lisätietoja

Emma Kuusi, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172  

Nuorisokeskukset:

Immo Parviainen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330248