Nuorisojärjestöt

Hymyileviä tyttöjä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja palvelujärjestöjen menoista myöntämällä niille vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia.

Nuorisoalan järjestöjä ovat:

  • nuorisojärjestöt
  • nuorisotoiminnan järjestöt
  • nuorisotyötä tekevät järjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia koko maassa.  Nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta ja avustuksenjaosta säädetään sekä nuorisolaissa (1285/2016) että valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta. Järjestöjä arvioidaan niiden suunnitellun ja toteutuneet toiminnan pohjalta. Arviointiperusteita ovat valtakunnallisuus, laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudenhoito. Valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta tekee nuorisolain mukaisesti esityksen sekä järjestöjen avustuskelpoisuudesta että rahanjaosta ministeriölle.

 

 

Lisätietoja

Marja Niina Pulkkinen, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330315