Nuorisotyön valtion rahoitus

TikkareitaOpetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa veikkausvoitto- ja budjettivaroilla.

Nuorisotyön ja -politiikan opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulevasta rahoituksesta valtaosa maksetaan valtionavustuksina. Muu rahoitus kohdennetaan kunnan nuorisotoimeen valtionosuuksina.

Nuorisotoimialan määrärahat ja budjettimomentit 2017:

  • Veikkausvoittovarat nuorisotyön edistämiseksi 53,6 milj. euroa (29.91.50)

  • Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö 20,0 milj. euroa (29.91.51)

  • Eräät avustukset 4,1 milj. euroa (29.91.52)

 

Valtionavustukset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Toimialan avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön valtakunnallisten palvelujärjestöjen menoista. Järjestöille myönnettävän valtionavustuksen edellytyksenä on, että hakija on ensin hyväksytty valtionapukelpoisiksi. Esityksen valtionavustusten jaosta valmistelee ministeriölle avustustoimikunta.

Valtakunnallisille nuorisokeskuksille ministeriö voi myöntää sekä toiminta- että investointiavustuksia. Keskukset ovat kuntien, nuorisojärjestöjen, nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja muiden yhteisöjen omistamia ja ne toteuttavat toiminnassaan nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia.

Kunnille myönnetään myös kohdennettuja valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan, kunnan omistamiin valtakunnallisiin nuorisokeskuksiin, nuorison tieto- ja neuvontapalveluihin sekä valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin.

 

Valtionapukelpoisuus

Nuorisolain mukaan valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen, nuorisokeskuksen ja nuorten työpajatoimintaa toteuttavan työpajan tulee olla valtionapukelpoinen ennen kuin sille voi myöntää valtionavustusta.

Valtionapukelpoiseksi haluavan nuorisoalan järjestön, osaamiskeskuksen, nuorisokeskuksen tai työpajan tulee hakea valtionapukelpoisuutta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ministeriö hyväksyy valtionapukelpoisuuden.

 

Lisätietoa valtionapukelpoisuuden hakemisesta:

Nuorisoalan järjestöt

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Nuorten työpajatoimintaa toteuttavat työpajat

Nuorisokeskukset

 

Valtionapukelpoisuutta hakevan tulee olla yhteydessä avustuksesta vastaavaan virkamieheen, joka antaa tarkemmat hakuohjeet.

Valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuus myönnetään erillisen haun perusteella määräajaksi (valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman kaudeksi).

 

Valtionosuudet

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät yhdistykset. Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös alueellisesti kuntien yhteistyönä. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Osa kunnan kustannuksista katetaan valtionosuuksilla. Valtionosuus maksetaan kunnille kunnassa asuvien nuorten lukumäärän mukaan. Kunnat päättävät itse nuorisotyöhön käytettävistä varoista.

 

Tavoiteohjaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoiteohjausoteutetaan vuosittaisella tavoiteohjauskeskustelujen kautta. Tavoiteohjaus koskee:

Nuorisoalan valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskuksia

Palvelu- ja kehittämiskeskuksina toimivat kunnat, järjestöt ja säätiöt hoitavat sopimuksen mukaisia tehtäviä osana omaa toimintaansa. Verkosto on tarkoitus purkaa vuoden 2018 mennessä.

Nuorisokeskuksia
Nuorisokeskus verkosto käsittää kymmenen keskusta. Keskusten tehtävä on tarjota nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- tai leiritoimintaa. Nuorisokeskuksen nuorisotyön on edistettävä myös nuorten kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä.

Nuorisoalan osaamiskeskuksia

Osaamiskeskukset hyväksytään valtionapukelpoisiksi uuden nuorisolain 19 § mukaan ensimmäistä kertaa vuoden 2017 aikana. Osaamiskeskusten toiminta on suunniteltu alkavan vuoden 2018 alusta.

Lisätietoja

Emma Kuusi, ylitarkastaja 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330172