Norminpurku opetus- ja kulttuuriministeriössä

Norminpurku on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö purkaa normeja ja keventää kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa omalla hallinnonalallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriössä hanketta toteutetaan säädöksiä sujuvoittamalla.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti valmistellaan ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä niiden rahoituksen kokoaminen yhteisiin säädöksiin. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Normeja ja hallintoa kevennetään, hakeutumista koulutukseen sujuvoitetaan ja vastataan työelämän tarpeisiin.

Edelliseen liittyen koko opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusjärjestelmää uudistetaan yksinkertaisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Korkeakoulujen koulutusviennin vapauttaminen

Korkeakoulujen koulutusviennin vapauttamisen on jo eduskunta hyväksynyt ja se on tullut voimaan vuoden 2016 alusta. Ammatillisen koulutuksen osalta koulutusvienti toteutuu viimeistään ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä.
Opetushallituksen ja CIMOn yhdistäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön virastojen yhdistäminen

Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät uudeksi virastoksi 1.1.2017 alkaen. Tarkoituksena on lisäksi, että vuoden 2018 alusta uuteen virastoon yhdistetään hallintovirastomallin mukaisesti Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Opetushallituksen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia vähennetty.

Laki Kansallisarkistosta 1145/2016

Hallituksen esitys  laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta (HE 191/2016). Arkistolaitoksen ja arkistolain uudistaminen. Piirihallintomallista luovutaan. Mahdollistetaan digitoitujen paperiasiakirjojen hävittäminen.

Hallitusohjelma, kuntien velvoitteiden vähentäminen

Kuntien velvoitteiden keventäminen. Tähän mennessä muun muassa esitetty muutettavaksi oppilas- ja opiskelijahuoltolakia, perusopetuslakia, lukiolakia ja ammattillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia (HE 206/2016) sekä yleisistä kirjastoista annetun lain uudistus (HE 238/2016).

 

Muualla verkossa

Lisätietoja

Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234