Lukiouudistuksen seurantaryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM048:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.8.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 21.8.2017

Toimielimen tyyppi Työryhmä

lukio lukiokoulutus

Tavoitteet ja tuotokset

Lukiouudistuksen seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea uudistuksen toimeenpanoa ja arvioida uudistuksessa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia.

Lähtökohdat

Hallitus päätti puolivälitarkastelussa keväällä 2017 lukiouudistuksen toteuttamisesta. Uudistuksen tavoitteena on lukiokoulutuksen vetovoiman lisääminen yleissivistävänä jatko-opintokelpoisuuden ja -kykyisyyden tuottavana koulutusmuotona, koulutuksen laadun ja oppimistulosten vahvistaminen sekä korkea-asteen opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen.

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi