Lukiolainsäädännön uudistaminen

Tältä sivulta löydät lukiolain valmisteluun liittyvät tiedot kuulemisista, valmisteluun liittyvät asiakirjat sekä perustiedot hankkeesta.

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi lähetetään keväällä 2018 laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen aikana sidosryhmät saavat kertoa virallisen näkemyksensä uudistukseen. Lausuntopalaute kootaan lausuntoyhteenvedoksi. Lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä ennen sen viemistä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle.

 

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM046:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.7.2017

lukio lukiokoulutus lainsäädäntö

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Tiina Silander, Projektipäällikkö

Tavoitteet ja tuotokset

Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat
• yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut,
• niiden vaatima ohjaus ja tuki sekä
• oppiainerajat ylittävät opinnot ja
• korkeakouluyhteistyö.

Lukiouudistuksen valmistelussa huomioidaan muun muassa ylioppilastutkinnon uudistuksesta tehty työryhmäesitys.

Lukiouudistuksen valmistelu tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, lukiokoulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kesken avoimena ja myös alueellisesti osallistavana prosessina.

Lukiolain uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Lähtökohdat

Lukiouudistus on käynnistetty hallituksen 28.4.2017 puoliväliriihen vuosia 2017 - 2019 koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi