Lukiolainsäädännön uudistaminen

Tältä sivulta löydät lukiolain valmisteluun liittyvät tiedot kuulemisista, valmisteluun liittyvät asiakirjat sekä perustiedot hankkeesta.

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi lähetetään keväällä 2018 laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen aikana sidosryhmät saavat kertoa virallisen näkemyksensä uudistukseen. Lausuntopalaute kootaan lausuntoyhteenvedoksi. Lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä ennen sen viemistä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle.

 

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM046:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.7.2017

lukio lukiokoulutus lainsäädäntö

Lainvalmistelu

HE lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 17/2018  
Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018 Annettu eduskunnalle 12.4.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys HE 41/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lukiokoulutusta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistus toteutettaisiin säätämällä uusi lukiolaki, joka korvaisi vuodelta 1998 olevan lukiolain. Lisäksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

YhteyshenkilöTiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Tiina Silander, Projektipäällikkö

Tavoitteet ja tuotokset

Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat
• yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut,
• niiden vaatima ohjaus ja tuki sekä
• oppiainerajat ylittävät opinnot ja
• korkeakouluyhteistyö.

Lukiouudistuksen valmistelussa huomioidaan muun muassa ylioppilastutkinnon uudistuksesta tehty työryhmäesitys.

Lukiouudistuksen valmistelu tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, lukiokoulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kesken avoimena ja myös alueellisesti osallistavana prosessina.

Lukiolain uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Lähtökohdat

Lukiouudistus on käynnistetty hallituksen 28.4.2017 puoliväliriihen vuosia 2017 - 2019 koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi