Lausuntokierrokset ja kuulemiset

Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkii sidosryhmiltä näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia valmisteilla olevista asioita mm. pyytämällä lausuntoja ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia. Ministeriön sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset.

Parhaillaan käynnissä olevat opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämät lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet listataan sivulle valtioneuvoston hankehallinnan tiedoista.

Lausuntokierroksella

Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

LAUSUNTOKIERROS 13.11.2017 - 18.12.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista Suomen Akatemiaa koskevan lain muuttamisesta ja luonnoksesta Suomen Akatemiaa koskevan asetuksen muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi viimeistään 18.12.2017


Kuulemistilaisuudet

Ei tuloksia