Lainsäädännön uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö yhdistämällä nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudeksi laiksi. Lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Toimintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otetaan huomioon myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeet, sillä osa työvoimakoulutuksesta siirtyy osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää.

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2017. Uuden toimintalainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.

Hallituksen esitysluonnosta valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sitä käsitellään ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä.

 

Lisätietoja

Piritta Sirvio, hallitusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330238