Lainsäädännön uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö yhdistämällä nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudeksi laiksi. Lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Toimintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otetaan huomioon myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeet, sillä osa työvoimakoulutuksesta siirtyy osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää.

Eduskunta hyväksyi uuden lainsäädän kesäkuussa 2017. Uusi toimintalainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.

 

Lisätietoja

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330403   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Saara Luukkonen, hallitussihteeri 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330366   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Antti Randell, hallitussihteeri 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330173   etunimi.sukunimi@minedu.fi