Opetus- ja kulttuuriministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Tulossopimus on ministeriön ja viraston  välinen sopimus sopimuskauden tavoitteista. Tulostavoitteet vahvistetaan kalenterivuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Tälle sivulle on koottu kulttuuriin liittyviä tehtäviä hoitavien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen tulossopimukset.

Tiedot on ryhmitelty valtionhallinnon raportointipalvelun Netran jaottelun mukaisesti.

Lisätietoja

Ulla-Maria Wilenius, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330255   etunimi.sukunimi@minedu.fi