Koulutusviennin esteitä puretaan

Suomalaiselle koulutukselle on kysyntää maailmalla. Tähän kysyntään vastaamiseksi vauhditetaan koulutusviennin mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla.

Lukukausimaksut otetaan käyttöön Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille korkeakouluissa, ensin mahdollistavana 1.1.2016 ja pakollisena 1.8.2017 alkaen. EU/ETA-alueen ulkopuolisille vähävaraisille opiskelijoille mahdollistetaan opinnot erillisen stipendijärjestelmän avulla.

Luodaan kannusteita opiskelijoiden jäämiseksi Suomeen.

Myös tilauskoulutuksen esteet poistetaan. Tavoitteena on, että koulutusviennin volyymi nousee vuoteen 2018 mennessä 350 miljoonaan euroon. Suomen koulutusviennin volyymi on noin 260 miljoonaa euroa (TEKESin selvitys koulutusviennin arvosta 2014).

Team Finland -verkoston (OKM, TEM ja UM) avulla vauhditetaan koulutusvientiä. Toimia tuetaan myös Education Export Finland -kasvuohjelmalla.

Tutustu myös

Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:9

Lisätietoja

Jaana Palojärvi, Kansaivälisten asiain johtaja 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö 0295330242  


Jouni Kangasniemi, kehittämispäällikkö 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö 0295330135