Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelijavalinnat

Osana ammatillisen koulutuksen reformia uudistetaan ammatillisen koulutukseen hakeutumista ja opiskelijavalintoja. Vapaa hakeutumisoikeus koulutukseen säilytetään (pl. henkilöstökoulutus).

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen pääväylät ovat jatkuva haku ja valtakunnalliset hakumenettelyt.

Jatkuva haku

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti niin sanotun jatkuvan haun kautta, joka mahdollistaa kaikkeen koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä sekä tutkinnon suorittajaksi tai opiskelijaksi ottamisen valintaperusteista. Tutkinnon suorittajaksi ja opiskelijaksi ottamisessa on kuitenkin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Yhteishaku perusopetuksen päättäville

Valtakunnallinen yhteishaku järjestetään keväisin toteuttavana yhteishakuna, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättävät nuoret. Yhteinen hakumenettely tukee perusopetuksen päättävän suuren ikäluokan välitöntä siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa käytetään yhteisiä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädettyjä valintaperusteita. Yhteisten hakujen päättymisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa jääneet henkilöt ohjataan hakeutumaan koulutukseen jatkuvan haun kautta.

Haku oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen hakeuduttaisiin kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Valtakunnallisessa yhteishaussa on mahdollista ilmaista kiinnostuksensa suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitokset saavat näin yhteishausta tiedon niistä hakijoista, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita suorittamaan ammatillista koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja voivat tarpeen mukaan kertoa lisää oppisopimuskoulutuksen käytännöistä. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina soveltuvaa työpaikkaa.

Työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja valinnasta säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa.

Tarvittavat muutokset lainsäädäntöön tehdään ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskevan toimintalainsäädännön yhteydessä. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 24.4.2017 ja uuden toimintalainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 aluista.

Lisätietoja

Anne Mårtensson, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330104