Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tavoitteena ovat pidemmät työurat ja joustavat opintopolut. Nuoret siirtyvät nopeammin jatko-opintoihin. Joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

- Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Korkeakoulut nostavat koulutuksen laatua uudistamalla koulutussisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista sekä lisäämällä yhteistyötä.

Korkeakoulut hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Korkeakoulut kehittävät opiskelijavalintoja, hyväksilukumenettelyjä ja tutkintoja niin, että kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy. Korkeakoulut luopuvat pääsääntöisesti siltaopinnoista.

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sopii kunkin korkeakoulun kanssa työelämään siirtymistä nopeuttavista tavoitteista sopimuskautta 2017–2020 koskevissa neuvotteluissa vuonna 2016, ja suuntaa tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin korkeakoulujen strategiarahoitusta.

Lisäksi hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2017–2020 koskevissa neuvotteluissaan kohdentaa yhteensä 105 miljoonaa euroa korkeakouluopetuksen kehittämiseen ja nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen. Rahoitusta kohdistetaan mm. digitaalisten oppimisympäristöjen vahvistamiseen ja ympärivuotisen opiskelun edellytysten parantamiseen.

Näin hanke etenee

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 3: Näin hanke etenee

Lisätietoja

Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335   etunimi.sukunimi@minedu.fi