Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visio 2030Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tukena toimii parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. 

Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriihi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 visiotyön valmistelun tueksi avoimen verkkoaivoriihen. Aktiiviseen keskusteluun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta kutsuttiin osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät. Kevään 2017 verkkoaivoriihen avoin data ja vastauskooste on nyt saatavilla:

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyö jatkuu loppukesän verkkoaivoriihessä ja syyskuun seminaarityöpajoissa.

Tervetuloa mukaan verkkoaivoriiheen hiomaan yhteisessä valmisteluprosessissa syntynyttä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiota!

Vastaa verkkoaivoriiheen!

Visiotyön verkkoaivoriihessä tuomme arvioitavaksi ja jatkojalostettavaksi tähänastisen visiotyön ideoita. Kevään ja kesän aikana yhdessä työstetyt ideat ovat tiivistyneet kahden tärkeän teeman alle. Tarvitsemme enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja uudenlaista osaamista. Tarvitsemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Verkkoaivoriiheen osallistuminen seuraavien linkkien kautta (suomeksi), (på svenska), (in English).

Jos sinulla on teknisiä ongelmia kyselyssä, voit ottaa yhteyttä Fountain Parkin Help Deskiin osoitteessa support@fountainpark.com

Verkkoaivoriihi on avoinna 25.8.2017. Osallistu ja vaikuta!

 

Lisätietoja

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223  


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta 0295330440