Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. 

Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriihi avattu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 8.3.2017 käynnistänyt visiotyön valmistelun tueksi avoimen verkkoaivoriihen. Aktiiviseen keskusteluun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta kutsutaan osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät.

Verkkoaivoriiheen osallistuminen (fi, sve, eng)

Verkkoaivoriihen alustavia tuloksia hyödynnetään 17.3. pidettävässä käynnistysseminaarissa sekä hyödynnetään muissa työpajoissa. Verkkoaivoriihi on auki 15.4.2017 saakka.

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223  


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Osaston päällikön esikunta 0295330440