Kirjallisuus

Avoinna olevia kirjoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa kirjallisuuden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta. Ministeriön tukemilla kehittämishankkeilla edistetään mm. lasten ja nuorten monipuolisten lukutaitojen kehittämistä. Asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto ja valtion kirjallisuustoimikunta.

Suurin osa kirjallisuuden valtiontuesta kanavoidaan suorana tukena kirjailijoille ja välillisenä tukena kirjastoille. Apurahoista taiteilija-, kohde-, lastenkulttuuri- ja liikkuvuus-apurahat jakaa Taiteen edistämiskeskus ja ns. kirjastoapurahat ja -avustukset sen yhteydessä toimiva kirjastoapurahalautakunta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan kulttuuripoliittista toimintaa harrastustoimintaa myöntämällä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia valtakunnallisille kirjallisuuden alan järjestöille sekä muille kirja-alan toimijoille. Tukea myönnetään myös Kirjallisuuden vientikeskus FILI:lle, jonka tehtävänä on edistää Suomen kirjallisuuden tuntemusta ulkomailla ja kirjallisuuden kääntämistä muille kielille ja muun kielisen kirjallisuuden kääntämistä kotimaisille kielille.

Vähälevikkisen kirjallisuuden saatavuutta edistetään kirjallisuuden ostotuella, jota myönnetään kirjastoille kirjahankintoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erillismäärärahalla selkokielisen kirjallisuuden julkaisutoimintaa ja tunnetuksi tekemistä. Selkokirjallisuuden avustusten ja apurahojen jakaminen on annettu tehtäväksi Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle.

Kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyviä kehittämishankkeita

Kirja-Suomi 2017 on suomalaisen kirja-alan yhteistyöhanke, joka edistää lukemista ja kirjallisuuden näkyvyyttä itsenäisyyden juhlavuoden ajan. Hanke on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi 100 -juhlavuotta.

Hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvässä kärkihankkeessa toteutetaan kokeilu- ja kehittämishanke monilukutaidon edistämiseksi.
 

Lisätietoja

Mervi Tiensuu-Nylund, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330312   etunimi.sukunimi@minedu.fi