Kielikoulutuksen kehittämisen ohjausryhmä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM024:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 13.2.2017

opetus kielenkäyttö osaaminen kielikasvatus kielivalinnat kielitaito kieltenopettajat kielentutkimus koulutus kielen oppiminen kieltenopetus monikielisyys kielet opiskelu koulutusjärjestelmät koulutus

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Toimenpiteet Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua

Yhteyshenkilö
Minna Polvinen, Opetusneuvos

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmä toimii kielikoulutuksen selvityshenkilö, professori Riitta Pyykön tukena sekä kieltenopetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä

Tiivistelmä

Ohjausryhmä toimii kielikoulutuksen kehittämiseksi asetetun selvityshenkilön, professori Riitta Pyykön tukena sekä kieltenopetuksen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä.

Lisätietoja

Minna Polvinen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330262   etunimi.sukunimi@minedu.fi