Monipuolistetaan kielten opiskelua

Hankkeen tavoitteena on lisätä kieltenopiskelua ja monipuolistaa kielivalikoimaa. Hankkeessa on kaksi päätoimenpidettä, joihin on varattu vuosille 2017 ja 2018 yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Kokeilu vieraan kielen aloittamisesta ensimmäisellä luokalla

Käynnistetään alueellinen kokeilu vieraan kielen opiskelun aloittamisesta jo ensimmäisellä luokalla. Erityisavustusta tarkoitukseen voidaan myöntää niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät vähimmäisviikkotuntimäärän ylittävää kieltenopetusta siten, että opetus alkaa jo ensimmäisellä vuosiluokalla ja voi jatkua tämän jälkeen A2-kielen opetuksena perusopetuksen loppuun.

Kokeilukouluja valittaessa kiinnitetään huomiota monipuoliseen kielivarantoon, ja harvinaisten kielten tarjonta voi olla yksi avustuksen myöntöperuste. Etusijalle asetetaan usean koulutuksen järjestäjän alueelliset yhteishankkeet, joille on määritelty koordinoiva taho. Kokeilu ei edellytä säädösmuutoksia.

Kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta

Mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.

Selvitetään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Lisätietoja

Minna Polvinen, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330262  


Janne Öberg, hallitusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330348