Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimusten päivittämisen toimenpiteistä on sovittu osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa. Koulutusjärjestelmää kehitetään kelpoisuuksien saavuttamismahdollisuuksien joustavoittamiseksi. Sektoriministeriöt vastaavat kelpoisuussäännösten päivittämisestä.

 

Toimia:

  • Kelpoisuusvaatimusten nykytilanne ja ammattipätevyysdirektiivin vaatimuksen kartoitettu syksyllä 2015.
  • Kuntien tehtävien vähentäminen

 

Lisätietoja

Johanna Moisio, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330216