Kansainväliset sopimukset ja yhteistyöasiakirjat (MoU:t)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut noin 50 maan kanssa sopimuksia tai yhteistyöasiakirjoja (Memorandum of Understanding (MoU) -asiakirjoja) koulutuksen, korkeakoulutuksen, kulttuurin, taiteen, tieteen ja tutkimuksen, liikunnan ja nuorisotyön alueilla.

Sopimukset kattavat usein kaikki tai suurimman osan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista em. sektoreista.

Uusia sopimuksia ei enää laadita vaan tarvittaessa valmistellaan väljempiä MoU-yhteistyöasiakirjoja. Sopimukset ovat voimassa kunnes ne irtisanotaan, yhteistyöasiakirjat ovat joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Suluissa sopimuksen solmimisvuosi sekä, mikäli eri, voimaanastumisvuosi.

Seuraavien maiden kanssa on laadittu  kulttuurivaihto-ohjelma tai yhteistyöpöytäkirja (Memorandum of Understanding, MoU), mutta ei sopimusta

Kahdenväliset kulttuurirahastot

  • Yhdysvallat (Suomen ja USA:n stipenditoimikunnan tukisäätiö, 1976)
  • Islanti (1974)
  • Norja (1979)
  • Ruotsi (1960)
  • Tanska (1981)

 

Lisätietoja

Sari Wessman, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330343   etunimi.sukunimi@minedu.fi