Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2017 selvityshankkeen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista. Kielitaitotarpeet ovat moninaisia, mutta kielten opiskelu on yksipuolistunut. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa kielikoulutustarpeisiin, mutta lisää samalla kielivarantoa. Kansallinen kielikoulutuspolitiikka kaipaa selkeyttämistä niin, että keskeisenä tavoitteena on suomalaisten kielitaidon, maan kielellisen monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen. Selvityksessä tarkastellaan monipuolisen aineiston pohjalta sekä koulutusjärjestelmän tuottamaa että sen ulkopuolella karttuvaa kielivarantoa. Erikseen on arvioitu maahanmuuton vaikutuksia kielivarantoon. Selvityksessä on myös katsaus kansainväliseen kielikoulutuspolitiikkaan. Keskeisinä toimenpiteinä kielivarannon vahvistamiseksi selvityksessä esitetään kielten opiskelun aloittamisen varhentamista peruskoulun ensimmäiselle luokalle, opiskelun aloittamista pääsääntöisesti muulla kuin englannin kielellä ja kielikoulutuksen nykyistä strategisempaa suunnittelua alueellisesti. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta ehdotetaan tuettavaksi lisäämällä oma äidinkieli perusopetuksen säädöspohjaan erillisenä oppimääränä. Suullisen kielitaidon kokeet otetaan osaksi kielten kokeita ylioppilastutkinnossa ja lisätään kielten ylioppilaskokeiden huomioimista korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.Yliopistotutkinnoissa edellytetään jatkossa vähintään kahden vieraan kielen taidon osoittamista. Selvityksen toimenpide-ehdotukset perusteluineen julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi myös erillisenä painettuna versiona