Esitys prosenttiperiaatteen edistämiseksi; Ohjausryhmän raportti

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuosille 2015–2017 ohjausryhmän selvittämään julkisen rakentamisen prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -periaatteen edistämistä. Ohjausryhmä toteaa, että sen toimikauden aikana prosenttiperiaatteesta on muotoutunut yhä enemmän yleiskäsite, jonka rinnalle on kehitetty uusia taiteen ja rakentamisen yhdistäviä malleja. Muutos toimintaympäristössä on ollut nopea. 2010-luvun kuluessa keskeisiksi ovat tulleet uudet konseptit, joissa taide kytketään kokonaisvaltaisesti maankäytön, kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen prosesseihin. Oleellista on nykyisin havaita perinteisen prosenttiperiaatteen toimintamallien ja muiden taidetta rakentamiseen integroivien suunnittelukonseptien väliset erot ja suhteet. Ohjausryhmä antaa yhteensä 12 suositusta tai ehdotusta, jotka liittyvät viiteen eri teemaan: 1) Suositus prosenttiperiaatetta koskevan valtion toiminnan organisoimiseksi pohjoismaisten esimerkkien valossa; 2) Kaavoitukseen sekä kaupunki- ja rakennussuunnitteluun liittyvät ehdotukset; 3) Yksityistä sektoria, rakennusteollisuutta ja rakennusliikkeitä koskevat ehdotukset; 4) Taiteen ja rakentamisen asiantuntijuuden yhdistävään koulutukseen liittyvät ehdotukset sekä 5) Tutkimustoimintaa ja viestintää koskevat ehdotukset.