Osaava-ohjelman hyviä käytänteitä; Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleista ja niiden mahdollisuuksista

Raporttiin on koottu kansallisen Osaava-ohjelman (2010–2016) keskeisiä oppeja kysyntälähtöisen ja yhteisöllisesti toteutettujen henkilöstökoulutuksen malleista. Yhteistä kaikille malleille on se, että ne hyödyntävät henkilöstön omaa osaamista, verkostomaista yhteistyötä ja toimivat opetustoimen kiireisessä arjessa. Tämän raportin käytännön esimerkit on koottu 59 hankkeesta koko Osaava-ohjelman ajalta. Täydennyskoulutusmallien kuvauksista näkyy, että hankkeissa on onnistuttu synnyttämään kehittämismyönteistä toimintakulttuuria ja luomaan oppimisen yhteistöllisyyttä tukevia koulutus- ja kehittämissuunnitelmia koulutuksen järjestäjien ja koulujen käyttöön. Uusilla rakenteilla, toimintamalleilla ja hyviä käytänteitä jatkojalostaen on voitu huomioida yksilöiden ja yhteisöjen jaetut osaamistapeet. Ohjelman kuluessa hyviä käytänteitä on mallinnettu ja jopa tuotteistettu helposti siirrettäviksi muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön. Osaava-ohjelman lähtökohtana oli alusta alkaen koko työyhteisöjä aktivoivien ja tarvelähtöisten täydennyskouluttautumisen mallien luominen sekä koulutuksen järjestäjien vahva keskinäinen verkostoituminen ja yhteistyö. Raportissa kuvatuissa osaamisen kehittämisen malleissa on kehitetty yksilöiden ja työyhteisöjen digiosaamista, laatutyötä, työhyvinvointia. Lisäksi toimintamalleilla on pyritty edistämään koko työyhteisön toimintakulttuurin uudistamista, yhteisöllisyyttä ja henkilöstön työssä jaksamista. Raportti on samalla yhteenveto historiallisestikin mittavan ja laajan kansallisen hankkeen tuloksista ja tuotoksista vuosilta 2010–2016