Lukion erityinen koulutustehtävä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 5.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta lukion erityisen koulutustehtävän lupien myöntämiseksi. Lukion erityisen koulutustehtäviä haki yhteensä 64 koulutuksen järjestäjää, ja haettuja tehtäviä oli yhteensä 131. Työryhmä ehdotuksessa on otettu huomioon laissa määriteltyjen edellytysten täyttymisen lisäksi etenkin erityisten koulutustehtävien valtakunnallinen tarve. Työryhmä on hyödyntänyt valmistelussa myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaa erityisen koulutustehtävän hakemusten arviointia. Työryhmä ehdottaa myönnettäväksi erityisiä koulutustehtäviä yhteensä 76. Ehdotetut tehtävät jakaantuisivat seuraavasti: IB–tutkinto 16 lupaa, Ilmaisutaito 3 lupaa, Kielet 5 lupaa, Kuvataide 6 lupaa, Luonnontiede ja matematiikka 15 lupaa, Musiikki 13 lupaa, Steinerpedagogiikka 3 lupaa, Urheilu 14 lupaa ja Yrittäjyys 1 lupa. Lisäksi työryhmä ehdottaa myönnettäväksi kymmenen valtakunnallista kehittämistehtävää. Valtakunnallisen kehittämistehtävän luvista kaksi kohdistuisi musiikin, kaksi urheilun, yksi yrittäjyyden, kaksi luonnontieteen ja matematiikan, yksi kielten ja kaksi kuvataiteen erityiseen koulutustehtävään. Uusien erityisen koulutustehtävän lupien on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2018