Ohjaus ja opintojen eteneminen

EUROSTUDENT VI -tutkimus toteutettiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016. Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota vetää DZHW – German Centre for Higher Education Research and Science Studies, ja jota rahoittaa Euroopan unioni Erasmus + -ohjelmasta. Tutkimushankkeesta vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, tiedonkeruusta ja aineistojen käsittelystä Tilastokeskus. Uusimman EUROSTUDENT-tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin kansalliseen käyttöön osana pääministeri Sipilän hallituksen korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä 2016 artikkeliehdotuksia korkeakoulututkijoilta EUROSTUDENT-aineistosta. Käsillä oleva artikkeli on viides EUROSTUDENT VI –artikkelisarjassa julkaistava tutkimus. Penttisen, Kososen, Annalan ja Mäkisen artikkelissa tarkastellaan opiskelijoiden näkemyksiä opintojen etenemisestä sekä siihen liittyvistä tekijöistä opintopolulla. Eurostudent VI -kyselyaineiston analyysillä pyritään tunnistamaan niitä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä tavoitteelliseen tutkinto-opiskeluun ja myönteisiin tulevaisuuskuviin. Huomio kohdistetaan siihen, miten opiskelijat kokevat opintonsa etenevän suhteessa omiin tavoitteisiinsa. Tulosten perusteella esitetään johtopäätöksiä opiskelijalähtöisen ohjauksen vahvistamiseksi korkeakouluissa