Kulttuurireitti yhteisenä toiminta-alustana; Taustaselvitys Euroopan neuvoston kulttuurireittien laajennetusta osittaissopimuksesta (EPA)

Euroopan neuvoston (EN) kulttuurireittiyhteistyö käynnistyi vuonna 1987. Yhteistyön tavoitteena on edistää eurooppalaista kulttuuripolitiikkaa ja -identiteettiä, jonka peruspiirteitä ovat moniarvoisuus, moninaisuus, osallistuminen ja luovuus. Kulttuurireittejä koskevaan laajennettuun osittaissopimukseen (EPA) on liittynyt tähän mennessä 28 maata. Yhteistyöhön osallistuu myös Euroopan unioni (EU) ja kansainvälisiä organisaatioita. Euroopan neuvoston sertifikaatin saaneita kulttuurireittejä on 32 ja ne kulkevat yli 53 maassa. Sertifiointi myönnetään reiteille, joilla on vähintään kolmelle maalle yhteinen Euroopan kulttuuriin, kulttuuriperintöön, traditioihin tai maisemaan liittyvä teema. Kulttuurireittejä koskevan EPA-sopimuksen toteuttamisessa painotetaan uusien jäsenmaiden saamista mukaan yhteistyöhön sekä kulttuurireittien maantieteellistä laajentamista ja teemojen monipuolistamista. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Culture Finland valtakunnallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma ovat teettäneet selvityksen Suomen mahdollista osallistumista Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevaan laajennettuun osittaissopimukseen (EPA). Selvitystyö liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurinmatkailun kehittämistyöhön sekä Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan 2015–2025 toimeenpanoon, jonka yhtenä tavoitteena on edistää suomalaisten toimijoiden osallistumista eurooppalaiseen kulttuurireittitoimintaan.